Valken työntekijät os.502 <Teollisuusliitto>
YT-neuvottelut Bemis Valkeakoski Oy

Kirjoittanut Administrator (valke) 14.12.2017
ETUSIVU >>

Uuden suunnitteilla olevan toimintamallin avulla halutaan sopeuttaa toimintaa ja saada kustannusrakenne vastaamaan muuttuvaa kilpailutilannetta nyt ja tulevaisuudessa. 

Edellä mainituista syistä johtuen yhtiö suunnittelee toiminnan tehostamista esim. keskittämällä ja uudelleenorganisoimalla toimintoja sekä investoimalla automaatioon.
 
Suunnitelmat toteutuessaan saattavat johtaa tuotannollisin, taloudellisin ja toiminnan uudelleenorganisoinnin perustein johtuviin työsuhteiden päättämisiin, osa-aikaistamisiin tai muihin henkilöstön asemaan ja työsuhteiden ehtoihin vaikuttaviin toimenpiteisiin, kuten työtehtävien ja työaikojen muuttamisiin.
 
Mikäli suunnitellut toimenpiteet toteutuisivat, alustava arvio henkilöstövaikutuksista on korkeintaan 35 henkilön irtisanominen kohdistuen arviolta noin 3 ylempään toimihenkilöön, noin 7 toimihenkilöön ja noin 25 työntekijään. Määräaikaiset työsuhteet tulevat päättymään sopimusten mukaisesti.
 
Mahdolliset toimenpiteet tullaan toteuttamaan vaiheittain vuoden 2018 aikana.

Muokattu: 14.12.2017 at 09:29

Takaisin
Datahelp -webhotellit