Valken työntekijät os.502 <Teollisuusliitto>
Luottamusmiesvalinnat Bemis Valkeakoski Oy

Kirjoittanut Administrator (valke) 08.11.2016
ETUSIVU >>

Jos ehdokkaita on vain yksi tehtävää kohden, valitaan luottamusmiehet tässä kokouksessa, eikä suljetuin lipuin toimitettavaa luottamusmiesvaalia järjestetä.

Jos ehdokkaita on useampia tehtävää kohden, valitaan kokouksessa vaalitoimikunta, jonka tehtävänä on järjestää luottamusmiesvaalit.

Ehdokkaiden on oltava TEAMin jäseniä. Sama henkilö ei voi asettua pääluottamusmies- ja varapääluottamusmiesehdokkaaksi.

Ehdokkaalta on oltava kirjallinen suostumus ehdotettuun tehtävään. Ehdokkaita voidaan asettaa joko kirjallisesti tai suullisesti kokouksessa. Kirjallinen esitys voidaan jättää ennen kokousta koollekutsujalle.

Ehdokasasetelukokoukseen voivat osallistua kaikki yrityksessä työskentelevät TEAMin jäsenet.

Muokattu: 08.11.2016 at 09:06

Takaisin
Datahelp -webhotellit